navbar-brandБүтээгдэхүүн

Стандарт багцын үнэ

180,000₮

 • Хүлээн авагч
 • Дуран (LNB)
 • Удирдлага
 • Смарт карт
 • Холбогч
 • 75 см диаметртэй энгийн антен

185,000₮

 • Хүлээн авагч
 • Дуран (LNB)
 • Удирдлага
 • Смарт карт
 • Холбогч
 • 75 см диаметртэй зузаан антен

162,000₮

 • Хүлээн авагч
 • -
 • Удирдлага
 • Смарт карт
 • -

 • -