navbar-brandХэрэглэгчийн мэдээлэл шинэчлэл

Смарт картын дугаар *

-Та смарт картын дугаарын бүх оронг зай авахгүй бичнэ үү

Албан байгууллага бол сонгоно уу
Овог

-Та Монгол үсгийн крилл фонт ашиглана уу

Байгууллагын нэр
Нэр *

-Та Монгол үсгийн крилл фонт ашиглана уу

Регистрийн дугаар

-Та Монгол үсгийн крилл фонт ашиглана уу

Хот/Аймаг *
Гар утасны дугаар 1 *
Дүүрэг/сум Гар утасны дугаар 2
Хороо/Баг Ажил эрхлэлт
Байр/Тоот Хүлээн авагчийн дугаар

Та мэдээллээ үнэн зөв бөглөж ирүүлнэ үү. Та бидэнд мэдээллээ үнэн зөв бөглөж өгсөнөөр биднээс олгох байнгын болон цаг үеийн шинж чанартай үйлчилгээ урамшуулалд цаг алдалгүй хамрагдаж үргэлж шинийг авах болно.